MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
VCW

 Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UpCOM)

Giá hiện tại: VCW 32.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VCW: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
Các tin khác
VCW: Báo cáo thường niên 2023
VCW: 21.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VCW: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VCW: Điều lệ công ty (sửa đổi ngày 25/04/2023)
VCW: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
VCW: Quy chế nội bộ về quản trị công ty
VCW: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VCW: 27.11.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2022 (500 đ/cp), tạm ứng năm 2023 (500 đ/cp)
VCW: Đính chính Nghị quyết HĐQT trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023
VCW: Nghị quyết HĐQT trả cổ tức năm 2022 (500 đ/cp) và tạm ứng cổ tức năm 2023 (500 đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.