MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 07/02/2024, 00:00
VCR

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (UpCOM)

Giá hiện tại: VCR 23.9 -0.1(-0.42%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VCR: 1.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCR của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
+ Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của công ty năm 2024;
+ Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty;
+ Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
+ Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty cổ phần Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;
+ Kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường 2104, tầng 21, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Ngày 04/04/2024 (Thứ Năm)

 

Theo HNX

Các tin khác
VCR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VCR: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
VCR: Nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Quang Phụng
VCR: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
VCR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VCR: Sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Vinaconex ITC kinh doanh thua lỗ, tổng nợ vay lên tới 1.831,6 tỷ đồng, tiếp tục bị Công ty mẹ rút thêm 2.200 tỷ đồng
VCR: Nghị quyết HĐQT phê duyệt khoản vay 1.500 tỷ đồng tại VPBank
VCR: 1.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VCR: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.