MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 23/11/2023, 00:00
TTZ

 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (OTC)

Giá hiện tại: TTZ 1.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TTZ: 29.11.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do cổ đông có quyền đại diện cho Công ty triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/12/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến số 158 Trấn Vũ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu thay thế các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 

 

Các tin khác
TTZ: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không đủ điều kiện tổ chức (lần 2)
TTZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TTZ: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)
TTZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TTZ: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023
TTZ: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản
TTZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TTZ: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
TTZ: Cưỡng chế thi hành xử phạt hành chính thuế
TTZ: 11.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.