MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TTZ - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TTZ Trần Thị Thu       1,621,500            50,200  03/11/2022  1,571,300  20.76  
TTZ Nguyễn Thị Bích Thủy       372,900          13,100    08/08/2022  386,000  5.10  
TTZ Trần Thị Thu       1,376,800          244,700    05/05/2022  1,621,500  21.42  
TTZ Trần Thị Thu       1,308,700          68,100    14/04/2022  1,376,800  18.19  
TTZ Trần Thị Thu       1,248,300          60,400    03/04/2022  1,308,700  17.29  
TTZ Trần Thị Thu       1,098,100          150,200    17/03/2022  1,248,300  16.49  
TTZ Trần Thị Thu       958,100          140,000    13/03/2022  1,098,100  14.51  
TTZ Trần Thị Thu       1,078,500            120,400  27/01/2022  958,100  12.66  
TTZ Trần Thị Thu       1,378,500            300,000  13/01/2022  1,078,500  14.25  
TTZ Phạm Đượm       484,700            201,900  02/12/2021  282,800  3.74  
TTZ Trần Thị Thu       1,274,200          104,300    02/12/2021  1,378,500  18.21  
TTZ Phạm Đượm       560,000            75,300  30/11/2021  484,700  6.40  
TTZ Nguyễn Thị Bích Thủy       379,100            60,000  24/11/2021  319,100  4.22  
TTZ Nguyễn Thị Bích Thủy       359,300          19,800    21/11/2021  379,100  5.01  
TTZ Trần Thị Thu       1,242,300          31,900    15/11/2021  1,274,200  16.83  
TTZ Trần Thị Thu       991,400          250,900    08/11/2021  1,242,300  16.41  
TTZ Trần Thị Thu       881,400          110,000    12/10/2021  991,400  13.10  
TTZ Trần Thị Thu       757,100          124,300    15/09/2021  881,400  11.64  
TTZ Huỳnh Văn Quảng       720,700          65,500    30/08/2021  786,200  10.39  
TTZ Huỳnh Văn Quảng       645,300          75,400    16/08/2021  757,100  10.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.