MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 06/03/2024, 00:00
TTZ

 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (OTC)

Giá hiện tại: TTZ 1.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TTZ: 11.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTZ của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2024
 

 

Các tin khác
TTZ: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không đủ điều kiện tổ chức (lần 2)
TTZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TTZ: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)
TTZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TTZ: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023
TTZ: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản
TTZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TTZ: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
TTZ: Cưỡng chế thi hành xử phạt hành chính thuế
TTZ: 11.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.