MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 16/05/2023, 15:27
QTC

 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX)

Giá hiện tại: QTC 12.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
QTC: 29.5.2023, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTC của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2023. TCPH sẽ gửi tài liệu, thư mời họp có thông báo địa điểm cụ thể (và đăng tải thông tin lên địa chỉ website: www.cotracoqna.vn) theo đúng quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo cụ thể kèm theo thư mời.
          - Nội dung họp: Dự kiến những nội dung như sau:
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2022;
- Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Và một số vấn đề khác có liên quan.


Theo HNX

Các tin khác
QTC: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QTC: 26.6.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QTC: 27.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QTC: 28.5.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QTC: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QTC: Công văn chấp nhận gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QTC: Báo cáo thường niên 2023
QTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
QTC: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
QTC: 27.10.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ /cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.