MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 20/05/2024, 00:00
QTC

 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX)

Giá hiện tại: QTC 13.7 +1.2(+9.6%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
QTC: 27.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTC của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 6 năm 2024. Công ty sẽ gửi tài liệu, thư mời họp có thông báo địa điểm cụ thể (và đăng tải thông tin lên địa chỉ website: www.cotracoqna) theo đúng quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo cụ thể kèm theo thư mời.
          - Nội dung họp: Dự kiến những nội dung sau:
+ Báo cáo của Ban điều hành về tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ năm 2019-2024, kế hoạch SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ năm 2024-2029.
+ Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm kỳ năm 2019-2024, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ năm 2024-2029.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2023 và nhiệm kỳ năm 2019-2024, nhiệm vụ của BKS năm 2024 và nhiệm kỳ năm 2024-2029.
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
+ Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương của Người lao động, Người quản lý năm 2023 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.
+ Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
+ Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán mức thù lao năm 2024.
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
+ Tờ trình về việc nâng vốn Điều lệ Công ty.
+ Tờ trình về việc giải thể công ty con (Công ty TNHH MTV Sửa chữa và Xây dựng đường bộ số 1).
+ Tờ trình về phương án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2024-2029.
+ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
+ Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2024-2029.
+ Và một số vấn đề khác có liên quan

Theo HNX

Các tin khác
QTC: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2024
QTC: America LLC đã bán 16.800 cổ phiếu
QTC: Gia hạn các chức danh Phó TGĐ của ông Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Văn Sỹ, Đặng Thơ
QTC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
QTC: Ông Phạm Ngọc Tiến làm Chủ tịch HĐQT từ 26.6.2024
QTC: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QTC: 26.6.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QTC: 27.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QTC: 28.5.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
QTC: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.