MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/03/2024, 00:00
PQN

 Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (UpCOM)

Giá hiện tại: PQN 4.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PQN: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PQN của CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trực tiếp tại trụ sở PTSC Quảng Ngãi, địa chỉ: lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
PQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng với bên có liên quan (Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí)
PQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PQN: NQ HĐQT về việc ký hợp đồng với bên có liên quan (CTCP Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa)
PQN: Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tạm thời của Công ty.
PQN: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PQN: 19.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PQN: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
PQN: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng với Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng
PQN: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng với Trường Cao đẳng Dầu khí
PQN: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng nguyên tắc với công ty Khách sạn Dầu khí PTSC
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.