MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

VISECURITIES

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VISecurities>
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh số 118/GP-UBCK do ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 09 năm 2014. Công ty được hợp nhầt từ 02 công ty chứng khoán là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS) và Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương (OSC).
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp         Tăng trưởng
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.