MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

VCBS

 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (OTC)

Logo Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - VCBS>
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 07/01/2002 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. VCBS tự hào là một trong những công ty đầu tiên tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín là một trong những công ty dẫn đầu trên thị trường trong nhiều năm.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 1-2019 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 115,003,830 109,929,308 139,894,210 170,673,972
Lợi nhuận tài chính -18,359,381 -18,666,500 -25,040,632 -25,119,634
Lợi nhuận khác 844,878 14,545 6,455 3,818
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 48,869,638 34,846,317 42,712,353 66,583,593
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN 39,177,416 31,260,356 29,581,324 51,974,975
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 39,177,416 31,260,356 29,581,324 51,974,975
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 2,873,860,524 3,497,960,862 3,351,073,013 3,508,270,815
Tổng tài sản 2,917,914,704 3,542,896,731 3,397,131,703 3,553,409,041
Nợ ngắn hạn 1,451,206,398 2,048,926,445 1,896,894,991 1,812,999,045
Tổng nợ 1,458,280,446 2,052,084,002 1,902,583,715 2,006,886,078
Vốn chủ sở hữu 1,459,634,258 1,490,886,941 1,494,547,988 1,546,522,963
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.