MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

STAPIMEXCTCP Thuỷ sản Sóc Trăng

Được thành lập vào năm 1978, STAPIMEX hoạt động dưới hình thức là nhà chế biến và xuất khẩu thủy sản và luôn là một trong  những doanh nghiệp thủy sản hàng đầu của Việt Nam về chế biến và xuất khẩu tôm sú. Sản phẩm của công ty được khách hàng đánh giá cao và luôn là sự lựa chọn hàng đầu nhờ vào chất lượng tốt, an toàn và ổn định. Từ năm 2003, công ty đã áp dụng thành công hệ thống truy xuất nguyên liệu đến tận ao nuôi. Với thành tựu đạt được như vậy, STAPIMEX đã đi tiên phong trong việc quản lý được nguồn nguyên liệu tươi sạch và an toàn.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Quá trình hình thành và phát triển

  • Việc thành lập: Tiền thân Công ty là doanh nghiệp nhà nước và được thành lập từ năm 1978. Đển năm 1993 Công ty đổi tên thành Công ty Thuỷ sản xuất nhập khẩu Tổng Hợp Sóc Trăng. Vào ngày 01/06/2006, Công ty chính thức cổ phần hoá trở thành công ty cổ phần láy tên là Công ty cổ phần Thuỷ sản Sóc Trăng.
  • Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần: Công ty cỗ phần Thuỷ sản Sóc Trăng được chuyển đổi từ Công ty thủy sản xuất nhập khầu tổng hợp Sóc Trăng và chính thức hoạt động theo hỉnh thức cổ phần từ ngày 01/06/2006.
  • Niêm yết: Cổ phiếu Công ty chưa niêm yết.
  • Các sự kiện khác: Đăng ký trở thành công ty đại chúng từ ngày 30/06/2007.

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

  • Ngành nghề kinh doanh: sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủy sàn đông lạnh xuất khẩu và tiêu thụ nội địa,...
  • Địa bàn kinh doanh: xuất khẩu cho các thị trường Mỹ, Nhật, Canada, EU,...

 

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ông Trần Văn Phẩm

Ông Trần Văn Phẩm

Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.