tin mới

TCT319Tổng Công ty 319

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; sự tạo điều kiện, giúp đỡ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành TW, các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội; phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng” - Đơn vị “Anh hùng lao động” trong thời kỳ đổi mới, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã năng động sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn cùng với ý chí phấn đấu vươn lên của cán bộ, công nhân viên và người lao động, Tổng công ty 319 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và Bộ Quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Tổng công ty 319 tiền thân là Sư đoàn 319/Quân khu 3, thành lập ngày 07/03/1979 theo Quyết định số 231/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng. Nhiệm vụ được giao khi mới thành lập là lực lượng cơ động, huấn luyện quân dự nhiệm và chiến sỹ mới bổ sung cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc và tăng cường cho các đơn vị trên địa bàn Quân khu 3. Thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 26/06/1980 của Bộ Chính trị về Quân đội thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế, ngày 27/09/1980, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 579/QĐ-QP chuyển nhiệm vụ của Sư đoàn 319 từ lực lượng cơ động, huấn luyện quân sự sang nhiệm vụ xây dựng kinh tế, đổi tên thành Công ty xây dựng 319 với các chức năng thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghiệp phục vụ Quốc phòng và dân dụng.

Lịch vực hoạt động
 • Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Công trình Giao thông, thủy lợi
 • Rà phá bom, mìn, vật nổ
 • Bất động sản.
 • Sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng
 • Tư vấn thiết kế.

Thành tích

  Danh hiệu "Anh hùng lao động" trong thời kỳ đổi mới.

  - 01 Huân chương quân công hạng 3.
  - 15 Huân chương chiến công hạng nhất, nhì, ba cho Công ty và các đơn vị thành viên.
  - 12 Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba cho Công ty và các đơn vị thành viên.
  - 06 Cờ thưởng thi đua của Bộ Quốc phòng.
  - 04 Cờ thưởng thi đua của Bộ xây dựng tặng công trình chất lượng cao.
  - 20 Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của BTL Quân khu 3.
  - 05 Cờ thưởng của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
  - 50 Huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng.
  - 04 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
  - 03 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  - 13 Bằng khen của UBND tỉnh, thành phố tặng đơn vị có thành tích sản xuất thi công các công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi biên giới, hải đảo.

* Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Tổng Công ty 319 vì đã có nhiều thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố Quốc phòng từ năm 2007 đến năm 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 

 

 

 

 

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát

Đơn vị trực thuộc

 • 1. XÍ NGHIỆP 9
 • 2. XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 10
 • 3. XÍ NGHIỆP 11
 • 4. XÍ NGHIỆP 296
 • 5. XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 319.6
 • 6. XÍ NGHIỆP 319.7
 • 7. XÍ NGHIỆP 319.8
 • 8. XÍ NGHIỆP 319.9
 • 9. CHI NHÁNH MIỀN NAM
 • 10. CHI NHÁNH BOT 319 SÔNG PHAN
 • 11. CHI NHÁNH HƯNG YÊN