MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SONADEZITổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp

Sản xuất kinh doanh nước sạch: cung cấp nguồn nước sạch phục vụ cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt đô thị trong tỉnh Đồng Nai. Các nhà máy nước chủ yếu: Nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn 1 công suất 100.000 m3/ngày đêm; Nhà máy nước Biên Hòa công suất 36.000 m3/ngày đêm;

Giới thiệu

Loại hình
Trụ sở chính

Lịch sử

Lĩnh vực kinh doanh:
  • Kinh doanh BĐS Công nghiệp- Dân dụng.
  • Kinh doanh xây dựng và vật liệu xây dựng.
  • Kinh doanh dịch vụ và sản phẩm hỗ trợ.
  • Kinh doanh nước và sản phẩm ngành nước.

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Bà Đỗ Thị Thu Hằng

Bà Đỗ Thị Thu Hằng

Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.