MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

KVS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán KENANGA Việt Nam (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán KENANGA Việt Nam - KVS>
Công ty Cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS), tiền thân là Công ty cổ phần chứng khoán Vàng Việt Nam, được thành lập ngày 03/12/2007 theo Quyết định số 72/GPHĐKD của UBCKNN. Ngày 13/11/2008, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga Việt nam theo quyết định số 164/UBCK-GP của Uỷ ban chứng khoán nhà nước. KVS cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp         Tăng trưởng
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.