MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

KVS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán KENANGA Việt Nam (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán KENANGA Việt Nam - KVS>
Công ty Cổ phần chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS), tiền thân là Công ty cổ phần chứng khoán Vàng Việt Nam, được thành lập ngày 03/12/2007 theo Quyết định số 72/GPHĐKD của UBCKNN. Ngày 13/11/2008, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga Việt nam theo quyết định số 164/UBCK-GP của Uỷ ban chứng khoán nhà nước. KVS cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 2-2014 Quý 3-2014 Quý 4-2014 Quý 1-2015 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 872,808 1,699,371 1,501,660 5,841,095
Lợi nhuận khác 28,644 -193,910
Tổng lợi nhuận KT trước thuế -5,560,289 907,452 -468,430 3,924,061
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN -5,560,289 907,452 -468,430 3,924,061
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -5,560,289 907,452 -468,430 3,924,061
Xem đầy đủ
 • Doanh thu môi giới,tư vấn
 • Doanh thu tự doanh
 • Doanh thu khác
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 89,476,694 85,649,493 93,648,867 92,547,479
Tổng tài sản 99,058,835 99,900,005 99,393,985 101,438,252
Nợ ngắn hạn 1,276,185 1,209,904 1,172,314 1,070,845
Tổng nợ 1,276,185 1,209,904 1,172,314 1,153,969
Vốn chủ sở hữu 97,782,650 98,690,101 98,221,671 100,284,283
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
 • Tổng tài sản
 • LN ròng
 • ROA (%)
 • Vốn chủ sở hữu
 • LN ròng
 • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.