MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

ISC

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Công Nghiệp Việt Nam (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán Công Nghiệp Việt Nam - ISC>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Industry Securities Company - ISC) được thành lập theo Giấy phép hoạt động kinh doanh số 95/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/08/2008. Vào ngày 25/12/2008 là thành viên của trung tâm lưu ký , giấy chứng nhận đăng ký thành viên số 101/GCNTVLK. ISC được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp         Tăng trưởng
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.