MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

ISC

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Công Nghiệp Việt Nam (OTC)

Logo Công ty Cổ phần Chứng khoán Công Nghiệp Việt Nam - ISC>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Industry Securities Company - ISC) được thành lập theo Giấy phép hoạt động kinh doanh số 95/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/08/2008. Vào ngày 25/12/2008 là thành viên của trung tâm lưu ký , giấy chứng nhận đăng ký thành viên số 101/GCNTVLK. ISC được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 1-2017 Quý 2-2017 Quý 3-2017 Quý 4-2017 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 2,741,522 2,436,860 2,249,443 2,750,001
Lợi nhuận tài chính 4,726 715,562 9,117 -372,659
Lợi nhuận khác 1,065,273 1,329,392 1,114,456 102,166
Tổng lợi nhuận KT trước thuế 1,225,766 1,535,762 -55,853,106 -368,665
Lợi nhuận KT sau thuế TNDN 1,225,766 1,228,609 -55,853,106 -368,665
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 1,225,766 1,228,609 -55,853,106 -368,665
Xem đầy đủ
(*) tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 169,951,834 177,092,404 160,965,586 122,817,096
Tổng tài sản 187,209,172 193,868,994 165,788,836 127,589,247
Nợ ngắn hạn 6,124,461 4,885,340 40,718,260 2,887,336
Tổng nợ 32,354,965 37,479,026 67,163,260 29,332,336
Vốn chủ sở hữu 154,854,207 156,389,968 98,625,576 98,256,911
Xem đầy đủ
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
  • Tổng tài sản
  • LN ròng
  • ROA (%)
  • Vốn chủ sở hữu
  • LN ròng
  • ROE (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.