MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DOFICOTổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.Tổng công ty cũng nộp ngân sách 470 tỷ đồng, đạt 63% so kế hoạch và 146% so cùng kỳ, tỷ suất lợi nhuận ước đạt khoảng 10%.
Hiện tại Donataba đang triển khai thực hiện 4 dự án trọng điểm: Dự án Khu liên hợp Công nông nghiệp (Agri-land, Agro-park) tại huyện Xuân Lộc và Thống Nhất; Dự án Khu du lịch kết hợp vui chơi giải trí Bửu Long; Dự án Khu công nghiệp - đô thị Long Thành; Dự án Bệnh viện Việt-Sing St. Andrew.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
  • Năm 1985: Thành lập Xí nghiệp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.
  • Năm 1988: Chuyển Xí nghiệp thuốc lá Đồng Nai thành Xí nghiệp Liên hợp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
  • Năm 1991: Chuyển Xí nghiệp Liên hợp Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, sau đó đổi tên thành Nhà máy Thuốc lá Đồng Nai
  • Năm 1993: Đối tên Nhà máy Thuốc lá Đồng Nai thành Công ty thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
  • Năm 2004: Chuyển thành Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Đồng Nai trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
  • Năm 2005: Thành lập Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Đồng Nai và một số doanh nghiệp trực thuộc tỉnh Đồng Nai.
  • Năm 2010: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH

Sản xuất công nghiệp; cung cấp vật tư nông nghiệp và chế biến nông sản thực phẩm; khai thác tài nguyên và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ - du lịch – thương mại – xuất nhập khẩu.

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.