MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

CIMBVINASHIN

 Công ty TNHH Chứng khoán CIMB - Vinashin (OTC)

Logo Công ty TNHH Chứng khoán CIMB - Vinashin - CIMBVinashin>
Công ty TNHH Chứng khoán CIMB - Vinashin được cấp phép thành lập ngày 23/2/ 2010, có vốn điều lệ 333,34 tỷ đồng, được sáng sáng lập bởi Công ty Tài chính TNHH Công nghiệp tàu thủy và Ngân hàng CIMB Investment Bank Berhard. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty: Môi giới; Tự doanh; Lưu ký chứng khoán; Bảo lãnh phát hành; Tư vấn đầu tư chứng khoán;...
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp         Tăng trưởng
  • Chỉ số tài chính
  • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.