tin mới

PVSHIPYARDCông ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) được thành lập từ năm 2007 bởi các cổ đông chiến lược: Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, Tổng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC)  cùng sự chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, PV Shipyard đã ra đời nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ trở thành đơn vị tiên phong trong việc phát triển lớn mạnh ngành cơ khí chế tạo dầu khí tại Việt Nam.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Ngành nghề kinh doanh

  • Ngành nghề kinh doanh chính: đóng mới, sửa chữa, hoán cải các loại giàn khoan, giàn khoan khai thác dầu khí, tàu thủy, phương tiện nổi và các thiết bị liến quan; kinh doanh các loại thiết bị và nguyên vật liệu liên quan.
  • Địa bàn kinh doanh: khu vực Vững Tàu, các khách hàng trong khu vực và quốc tế.

 


Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát