MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 05/03/2024, 00:00
MVB

 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (HNX)

Giá hiện tại: MVB 21.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MVB: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVB của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2024 đến ngày 30/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 11, trụ sở văn phòng Tổng Công ty (số 1 Phan Đình Giót – Thanh Xuân – Hà Nội)
          - Nội dung họp: Đại hội dự kiến thông qua:
+ Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023, phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Theo HNX

Các tin khác
MVB: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
MVB: 25.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
MVB: Báo cáo thường niên 2023
MVB: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
MVB: Thông báo chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
CST: Nghị quyết HĐQT chấp thuận hợp đồng với các bên
MVB: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
MVB: Công bố thông tin chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch người co liên quan năm 2024
MVB: Hợp đồng giao dịch với Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa-TKV v/v mua bán cám set Na Dương
MVB: Giải trình nguyên nhân LNST Công ty mẹ Quý 2/2023 tăng so với cùng kỳ năm trước
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.