MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 02/05/2024, 00:00
MPY

 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên (UpCOM)

Giá hiện tại: MPY 8.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MPY: 14.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPY của CTCP Môi trường đô thị Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo chi tiết trong thư mời họp của cổ đông.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ công ty (Nội dung chi tiết sẽ được cập nhật trên website của công ty: htpp://mtdtphuyen.com.vn).
 

 

Theo HNX

Các tin khác
MPY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MPY: 14.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MPY: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MPY: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MPY: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
MPY: Giấy tờ liên quan đến trả cổ tức năm 2022 (600 đ/cp)
MPY: 29.11.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2022 (600 đ/cp)
MPY: 30.11.2023, chốt DS trả cổ tức năm 2022 (600 đ/cp)
MPY: Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
MPY: 29.9.2023, ngày GKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.