MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 05/12/2023, 00:00
MPY

 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên (UpCOM)

Giá hiện tại: MPY 8.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MPY: Giấy tờ liên quan đến trả cổ tức năm 2022 (600 đ/cp)
Các tin khác
MPY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MPY: Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MPY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MPY: 14.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MPY: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MPY: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MPY: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
MPY: Giấy tờ liên quan đến trả cổ tức năm 2022 (600 đ/cp)
MPY: 29.11.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2022 (600 đ/cp)
MPY: 30.11.2023, chốt DS trả cổ tức năm 2022 (600 đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.