MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 17/02/2023, 10:10
DPD

 CTCP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông (UpCOM)

Giá hiện tại: DPD 15.3 -2.6(-14.53%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DPD: 23.2.2023, ngày GDKHQ Hoán đổi cổ phiếu (Hoán đối cổ phiếu DPD của CTCP Cao su Đồng Phú – Đắk Nông với cổ phiếu DPR của CTCP Cao su Đồng Phú)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPD của CTCP Cao su Đồng Phú - ĐắK Nông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2023
     * Lý do và mục đích: Hoán đổi cổ phiếu (Hoán đối cổ phiếu DPD của CTCP Cao su Đồng Phú – Đắk Nông với cổ phiếu DPR của CTCP Cao su Đồng Phú)
           - Nội dung: - Tỷ lệ hoán đổi: 3,14 : 1 (Ngoại trừ cổ đông là Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, người sở hữu 3,14 cổ phiếu DPD được nhận 01 cổ phiếu DPR)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 10 cổ phiếu DPD, thì cổ đông A sẽ được nhận 10 : 3,14 = 3,18 cổ phiếu DPR. Sau khi làm tròn, cổ đông A sẽ được nhận 3 cổ phiếu DPR, phần lẻ 0,18 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
           - Nội dung: - Đối với chứng khoán đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:
+ Ngày hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 23/02/2023
+ Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: 22/02/2023
           - Nội dung: + Bắt đầu từ ngày 23/02/2023, cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông (mã chứng khoán: DPD) không được thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán (trừ trường hợp chuyển quyền sở hữu do thanh toán các giao dịch tại ngày giao dịch cuối cùng tại Sở giao dịch chứng khoán) giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường;
           - Nội dung: + Bắt đầu từ ngày 24/02/2023, VSD không nhận ký gửi chứng khoán.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của DPD tại: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.


Theo HNX

Các tin khác
DPD: 23.2.2023, ngày GDKHQ Hoán đổi cổ phiếu (Hoán đối cổ phiếu DPD của CTCP Cao su Đồng Phú – Đắk Nông với cổ phiếu DPR của CTCP Cao su Đồng Phú)
DPD: Thông báo chốt danh sách về ngày cuối cùng để hoán đổi cổ phiếu
DPD: Nghị quyết thông qua chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu
DPD: Ngày 23/02/2023, hủy ĐKGD cổ phiếu
DPD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
DPD: Giải trình chênh lệch LNST theo Báo cáo tài chính quý 3/2022
DPD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
DPD: Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế của BCTC quý 2/2022
DPD: Thông báo thông tin ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
DPD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.