MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 13/02/2023, 15:10
DHD

 Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (UpCOM)

Giá hiện tại: DHD 29.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DHD: 27.2.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHD của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/03/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
DHD: Nghị quyết HĐQT v,v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ phần nguồn VCSH
DHD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DHD: Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
DHD: Cập nhật tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương.
DHD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DHD: Bà Phạm Thị Thủy-Trưởng BKS đã mua 23.528 cổ phiếu
DHD: Bà Phạm Thị Thủy-Trưởng BKS đăng ký mua 23.528 cổ phiếu
DHD: 28.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DHD: 29.2.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DHD: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.