MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 02/05/2024, 00:00
DHD

 Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (UpCOM)

Giá hiện tại: DHD 25.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DHD:09.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp), trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (100:37)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHD của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Tỷ lệ thực hiện: 3% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/08/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/08/2024; khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.
          - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:37 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 37 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 179 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau (179:100) x 37 = 66,23 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 66 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,23 sẽ bị hủy).
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
DHD: Ngày 03/07/2024, giao dịch đầu tiên 7.547.687 cổ phiếu
DHD: Chấp thuận đăng ký giao dịch 7.547.687 cổ phiếu
DHD: Nghị quyết và QĐ HĐQT thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ theo NQ ĐHCĐ năm 2024
DHD: Đã phát hành 7.547.687 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
DHD: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 27.947.317 cp
DHD: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
DHD:09.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp), trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (100:37)
DHD: Nghị quyết HĐQT v,v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ phần nguồn VCSH
DHD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DHD: Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.