MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 16/04/2019, 14:20
CER

 Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường

Giá hiện tại: CER 10.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CER: 22.4.2019, ngày GDKHQ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CER của CTCP Địa chính và Tài nguyên Môi trường như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04 năm 2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 143/85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban giám đốc;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018;
          - Nội dung họp: + Thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;
+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CER: Ngày 14/06/2019,hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty
CER: 22.4.2019, ngày GDKHQ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CER: Bổ nhiệm bà Mai Thu Hằng giữ chức Kế toán trưởng từ 01/02/2019
CER: Bổ nhiệm ông Vũ Đình Kiện giữ chức Phó TGĐ từ 07/12/2018
CER: Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Thái giữ chức Phó TGĐ từ 30/11/2018
CER: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
CER: 23.8.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
CER: Ông Võ Dương Nguyên - Ủy viên HĐQT chưa mua CP
CER: Vợ ông Võ Dương Nguyên - Ủy viên HĐQT chưa mua CP
CER: Con ông Võ Dương Nguyên - Ủy viên HĐQT chưa mua CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.