MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 13/08/2018, 08:23
CER

 Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường

Giá hiện tại: CER 10.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CER: 23.8.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CER của CTCP Địa chính và Tài nguyên Môi trường như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 09 năm 2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 143/85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Điều lệ Công ty;
+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
CER: Ngày 14/06/2019,hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty
CER: 22.4.2019, ngày GDKHQ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CER: Bổ nhiệm bà Mai Thu Hằng giữ chức Kế toán trưởng từ 01/02/2019
CER: Bổ nhiệm ông Vũ Đình Kiện giữ chức Phó TGĐ từ 07/12/2018
CER: Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Thái giữ chức Phó TGĐ từ 30/11/2018
CER: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
CER: 23.8.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
CER: Ông Võ Dương Nguyên - Ủy viên HĐQT chưa mua CP
CER: Vợ ông Võ Dương Nguyên - Ủy viên HĐQT chưa mua CP
CER: Con ông Võ Dương Nguyên - Ủy viên HĐQT chưa mua CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.