MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 11/07/2018, 16:05
CER

 Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường

Giá hiện tại: CER 10.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CER: Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đăng ký bán 978.750 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
- Mã chứng khoán: CER
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 978.750 CP (tỷ lệ 73,31%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Việt
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.500 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Thi Hào
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 9.100 CP (tỷ lệ 0,68%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 978.750 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn nhà nước
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/07/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/08/2018.

HNX:

Theo HNX

Các tin khác
CER: Ngày 14/06/2019,hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty
CER: 22.4.2019, ngày GDKHQ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CER: Bổ nhiệm bà Mai Thu Hằng giữ chức Kế toán trưởng từ 01/02/2019
CER: Bổ nhiệm ông Vũ Đình Kiện giữ chức Phó TGĐ từ 07/12/2018
CER: Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Thái giữ chức Phó TGĐ từ 30/11/2018
CER: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
CER: 23.8.2018, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
CER: Ông Võ Dương Nguyên - Ủy viên HĐQT chưa mua CP
CER: Vợ ông Võ Dương Nguyên - Ủy viên HĐQT chưa mua CP
CER: Con ông Võ Dương Nguyên - Ủy viên HĐQT chưa mua CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.