MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 16/05/2024, 00:00
CEN

 Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: CEN 2.4 -0.2(-7.69%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CEN: 31.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CEN của CTCP CENCON Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời tham dự đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở công ty tại Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CEN: Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Xuân
CEN: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thời gian địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ
CEN: Đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của bà Trần Thị Hà
CEN: 31.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CEN: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CEN: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh từ 26.04.2024
CEN: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CEN: Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh làm Kế toán trưởng từ 28.12.2023
CEN: Nghị quyết HĐQT mua cổ phần CTCP Ô tô Trường Thanh
CEN: Ông Trần Ngọc Sơn không làm Kế toán trưởng từ 12.10.2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.