MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 13/09/2023, 00:00
CEN

 Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: CEN 2.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CEN: Cổ đông Nguyễn Xuân Bắc đã mua 1.140.100 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Bắc
- Mã chứng khoán: CEN
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.140.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.140.200 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,25%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 11/09/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 100 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

 

Theo HNX

Các tin khác
CEN: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CEN: Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh làm Kế toán trưởng từ 28.12.2023
CEN: Nghị quyết HĐQT mua cổ phần CTCP Ô tô Trường Thanh
CEN: Ông Trần Ngọc Sơn không làm Kế toán trưởng từ 12.10.2023
CEN: Miễn nhiệm ông Trần Ngọc Sơn - Kế toán trưởng từ 12.10.2023
CEN: Cổ đông lớn Nguyễn Xuân Bắc đã bán 697.500 cổ phiếu
CEN: Cổ đông lớn Nguyễn Thị Lệ đã bán 323.800 cổ phiếu
CEN: Cổ đông lớn Nguyễn Thị Lệ đã mua 1.127.200 cổ phiếu
CEN: Cổ đông lớn Phạm Xuân Thủy đã bán 294.300 cổ phiếu
CEN: Bà Trần Thị Hà - thành viên BKS đã bán toàn bộ 2.000.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.