MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 02/05/2024, 00:00
CE1

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (UpCOM)

Giá hiện tại: CE1 11.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CE1: 16.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CE1 của CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến bắt đầu từ 14h ngày 11/06/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại phòng họp, trụ sở Công ty CIE1, lô 22+23 KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
          - Nội dung họp: (Địa điểm và chương trình họp cụ thể công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CE1: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CE1: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các tài liệu liên quan và triệu tập ĐHĐCĐ
CE1: 16.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CE1: 16.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CE1: Ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CE1: Nghị quyết Hội đồng quản trị về cuộc họp Hội đồng quản trị, quý 1 năm 2024
CE1: Giải trình báo cáo tài chính năm 2023
CE1: Bổ nhiệm bà Lê Thị Hoa giữ chức Người phụ trách quản trị công ty từ 20.03.2024
CE1: Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh hạn mức tín dụng tại BIDV Mỹ Đình
CE1: Ông Nguyễn Hùng Sơn không làm Phó TGĐ từ 1.3.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.