MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 28/02/2024, 00:00
CE1

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (UpCOM)

Giá hiện tại: CE1 11.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CE1: Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh hạn mức tín dụng tại BIDV Mỹ Đình
Các tin khác
CE1: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v thông qua tài sản cố định của Công ty CIE1
CE1: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CE1: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các tài liệu liên quan và triệu tập ĐHĐCĐ
CE1: 16.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CE1: 16.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CE1: Ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CE1: Nghị quyết Hội đồng quản trị về cuộc họp Hội đồng quản trị, quý 1 năm 2024
CE1: Giải trình báo cáo tài chính năm 2023
CE1: Bổ nhiệm bà Lê Thị Hoa giữ chức Người phụ trách quản trị công ty từ 20.03.2024
CE1: Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh hạn mức tín dụng tại BIDV Mỹ Đình
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.