MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 07/05/2024, 00:00
BMN

 Công ty Cổ phần 715 (UpCOM)

Giá hiện tại: BMN 8.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BMN: 17.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMN của Công ty Cổ phần 715 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/06/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán hoặc cung cấp tài khoản cá nhân để Công ty chuyển khoản bắt đầu từ ngày 04/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân khi nhận tiền mặt.
          - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
 

 

Theo HNX

Các tin khác
BMN: 17.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp)
BMN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
BMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BMN: Giải trình báo cáo tài chính năm 2023
BMN: 1.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMN: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMN: Nghị quyết về triệu tập họp họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMN: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
BMN: Ông Hà Hữu Thông-Phó TGĐ đã mua 9.600 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.