MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 18/03/2024, 00:00
BMN

 Công ty Cổ phần 715 (UpCOM)

Giá hiện tại: BMN 8.1 -0.4(-4.71%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BMN: 1.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMN của Công ty Cổ phần 715 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận; Báo cáo tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường CTCP 715, địa chỉ: số 404A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
          - Thời gian họp: TCPH thông báo trong thư mời họp
 

 

Theo HNX

Các tin khác
BMN: 17.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (700đ/cp)
BMN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
BMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BMN: Giải trình báo cáo tài chính năm 2023
BMN: 1.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMN: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMN: Nghị quyết về triệu tập họp họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BMN: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
BMN: Ông Hà Hữu Thông-Phó TGĐ đã mua 9.600 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.