MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

Hoàng Như Thái
Tên :

Hoàng Như Thái

Sinh năm : 20/04/1982
Số CMND : 017409342
Nguyên quán : Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Nơi sinh : Nghệ An
Cư trú : Thôn Hà Tân, thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội
Trình độ : Kỹ sư Kinh tế xây dựng
/ceo/CEO_72500/hoang-nhu-thai.chn
Nguyên quán: Nghệ An
Công ty cổ phần LICOGI 14 - Thành viên BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên BKS Công ty cổ phần LICOGI 14 (L14) 24/3/2014
Thành viên BKS Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD)
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Kỹ sư Kinh tế xây dựng
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • Từ tháng 4/2007 đến 8/2011: Chuyên viên phòng Kinh tế Kế hoạch – Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng
  Từ tháng 8/2011 đến 10/2013: Phó phòng Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng
  Từ tháng 10/2013 đến 12/3/2014: Phó phòng Kinh tế Tổng hợp - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng
  Từ 12/3/2014 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI; Phó phòng Kinh tế Tổng hợp - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Ban kiểm soát.
  Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó phòng Kinh tế Tổng hợp - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng.
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.

Đối tác