MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 08/12/2023, 00:00
VST

 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: VST 2.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đăng ký bán 30.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- Mã chứng khoán: VST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.105.500 CP (tỷ lệ 3,14%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thị Thu Vân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 8.002 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/12/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/01/2024.

Theo HNX

Các tin khác
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đăng ký bán 30.000 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đã bán 30.000 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đăng ký bán 30.000 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đã bán 8.200 CP
VST: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v ký kết hợp đồng với công ty con
VST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VST: Giải trình nguyên nhân âm vốn CSH, ý kiến ngoại trừ của kiểm toán và đưa ra phương án khắc phục
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đã bán 0 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đăng ký bán 30.000 CP
VST: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu VST trên hệ thống giao dịch UPCoM
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.