MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 03/05/2024, 00:00
VST

 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: VST 3.3 -0.2(-5.71%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đã bán 30.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- Mã chứng khoán: VST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.090.200 CP (tỷ lệ 3,12%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thị Thu Vân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 8.002 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.060.200 CP (tỷ lệ 3,07%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/04/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/04/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
VST: VST-cbtt quyết định 2271/QĐ-CT của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế
VST: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v ký kết hợp đồng giữa công ty với người có liên quan
VST: VST-cbtt ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đã bán 14.100 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đăng ký bán 30.000 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đăng ký bán 30.000 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đã bán 30.000 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đăng ký bán 30.000 CP
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - đã bán 8.200 CP
VST: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v ký kết hợp đồng với công ty con
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.