MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/12/2023, 00:00
VST

 Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: VST 2.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam chưa bán 30.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
- Mã chứng khoán: VST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.105.500 CP (tỷ lệ 3,14%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thị Thu Vân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 8.002 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.105.500 CP (tỷ lệ 3,14%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/11/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/12/2023.

Theo HNX

Các tin khác
VST: 28.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam chưa bán 30.000 cổ phiếu
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đăng ký bán 30.000 cổ phiếu
VST: 29.2.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VST: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đã bán 7.100 cổ phiếu
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đăng ký bán 30.000 cổ phiếu
VST: Nghị quyết HĐQT thông qua góp vốn vào SCCM
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đăng ký bán 30.000 cổ phiếu
VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam chưa bán 30.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.