MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 25/12/2023, 00:00
VSF

 Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần (UpCOM)

Giá hiện tại: VSF 36.0 +1.5(+4.35%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VSF: 8.1.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSF của Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Theo thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa chỉ cụ thể nêu trong Thông báo mời họp
          - Nội dung họp: Chi tiết được nêu trong Thông báo mời họp

 

Theo HNX

Các tin khác
VSF: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện cảnh báo
VSF: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu VSF trên hệ thống giao dịch UPCoM
VSF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VSF: 26.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VSF: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày ĐKCC thực hiện quyền cổ đông hiện hữu
VSF: Ông Trần Tấn Đức giữ chức Người được ủy quyền CBTT từ 05.03.2024
VSF: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024
VSF: Ông Trần Tấn Đức làm TGĐ từ 27.2.2024
Bầu Hiển 'dọn sạch' hơn 1.000 tỷ công nợ của đối tác ngoại, lời gấp 3 với vua lương thực miền Nam
Vinafood II “hao hụt” hơn 2.900 tỷ đồng tài sản
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.