MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 14/03/2024, 00:00
VPW

 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (UpCOM)

Giá hiện tại: VPW 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VPW: 22.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPW của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nhiệm kỳ 2024 - 2029)
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024;
+ Phương hướng nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 – 2024;
+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
+ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
+ Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: Hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (mã 7490) sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, số 14, đường Lý Bôn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2024. Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp gửi cổ đông.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
VPW: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
VPW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VPW: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
VPW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VPW: 22.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nhiệm kỳ 2024 - 2029)
VPW: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
VPW: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VPW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
VPW: Nghị quyết HĐQT thông qua vay 16.16 tỷ đồng từ BIDV Vĩnh Phúc
VPW: Nghị quyết HĐQT thông qua vay 4.5 tỷ đồng từ Vietinbank Vĩnh Phúc
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.