MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 14/11/2017, 09:06
VLC

 Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: VLC 16.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VLC: CTCP GTNfoods đăng ký mua 3.091.949 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP GTNfoods
- Mã chứng khoán: VLC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 44.200.236 CP (tỷ lệ 70,05%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Mạnh Cường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nghiêm Văn Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hồng Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.091.949 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/11/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/12/2017.

HNX

Theo HNX

Các tin khác
MCM: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên
VLC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VLC: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VLC: 11.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VLC: Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
MCM: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các đối tác
VLC: 26.12.2023, giao dịch 40.145.438 cổ phiếu ĐKGD bổ sung
VLC: ĐKGD bổ sung 40.145.438 cổ phiếu
VLC: Thay đổi giấy ĐKKD do đổi người đại diện pháp luật
VLC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.