MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 30/12/2022, 16:49
VINACHEM

 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (OTC)

Giá hiện tại: VINACHEM 0.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PHN: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chưa bán cp

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
- Mã chứng khoán: PHN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 144.533 CP (tỷ lệ 1,99%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 144.533 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 144.533 CP (tỷ lệ 1,99%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có nhà đầu tư đăng ký cổ phần thông qua đấu giá.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/12/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/12/2022.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Hùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 117.980 CP (tỷ lệ 1,63%)


Các tin khác
DDV: Nghị quyết HĐQT thống nhất TGĐ ký hợp các với các công ty
TSB: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã bán 3.440.252 CP
PHN: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chưa bán cp
HVT: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã bán 0 cổ phiếu HVT thông qua chào bán cạnh tranh ngày 28/7/2022.
HVT: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đăng ký bán 1.921.600 cp
HVT: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã bán 400 cổ phiếu
HVT: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đăng ký bán 1.922.000 CP
LAS: Báo cáo kết quả về việc chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM)
DGC: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đăng ký bán 6.039.090 cp
LAS: Thông báo về việc chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.