MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 27/02/2024, 00:00
VHL

 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (HNX)

Giá hiện tại: VHL 11.2 -0.2(-1.75%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VHL: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHL của CTCP Viglacera Hạ Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở công ty tại Khu 2 - đường An Tiêm - phường Hà Khẩu - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo của Hội đồng Quẩn trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2024;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Các vấn đề khác

 

Theo HNX

Các tin khác
VHL: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
VHL: 20.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VHL: Báo cáo thường niên 2023
VHL: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trang chứng khoán
VHL: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VHL: Quyết định v.v đưa vào diện bị cảnh báo và Thông báo về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu VHL
VHL: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu VHL vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
VHL: Giải trình biến động lợi nhuận trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán
VHL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024
VHL: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.