MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 14/03/2024, 00:00
VCT

 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex (UpCOM)

Giá hiện tại: VCT 8.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VCT: 22.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCT của CTCP Tư vấn xây dựng Vinaconex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
          - Nội dung họp: + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Các nội dung khác (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại văn phòng công ty, tầng 6 nhà 25T2-N05 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
          - Thời gian họp: Từ 8h30 ngày 25/04/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
VCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VCT: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch và Thông báo về trạng thái chứng khoán
VCT: 22.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VCT: Quyết định HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VCT: Ông Vũ Ngọc Minh tiếp tục làm Phó TGĐ từ 6.2.2024
VCT: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
VCT: Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc đã mua 242.000 CP
VCT: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT đã mua 264.000 CP
VCT: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đã bán 506.000 CP vào ngày 02/06/2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.