MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 20/04/2023, 15:26
VCP

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (UpCOM)

Giá hiện tại: VCP 24.0 -1.3(-5.14%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VCP: Nhận được Đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Thị Thu Phương - Thành viên Ban kiểm soát

.

 

Theo HNX

Các tin khác
VCP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VCP: Bầu ông Vũ Ngọc Tú giữ chức Chủ tịch HDDQT
VCP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 trước và sau kiểm toán
VCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VCP: Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm trước
VCP: 22.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
VCP: 25.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VCP: Cổ đông lớn Vũ Hà Nam đã mua 1.530.000 cổ phiếu
VCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VCP: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.