MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/12/2023, 00:00
VCP

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (UpCOM)

Giá hiện tại: VCP 20.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VCP: 15.12.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCP của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo kết quả một số nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến khu nhà điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
          - Thời gian họp: 10h00 phút ngày 15/01/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
VCP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
VCP: Bầu ông Vũ Ngọc Tú giữ chức Chủ tịch HDDQT
VCP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 trước và sau kiểm toán
VCP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VCP: Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm trước
VCP: 22.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029
VCP: 25.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VCP: Cổ đông lớn Vũ Hà Nam đã mua 1.530.000 cổ phiếu
VCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
VCP: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.