MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 26/04/2024, 00:00
VC2

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 (HNX)

Giá hiện tại: VC2 8.8 +0.2(+2.33%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VC2: 10.5.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC2 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2024, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi đến cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông gửi cổ đông và Website của Công ty
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và các nội dung khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

 

Theo HNX

Các tin khác
VC2: Nghị quyết HĐQT mua cổ phần 2 công ty Đô Thành, Trường Xuân Lộc
VC2: Nghị quyết HĐQT triển khai phát hành cổ phiếu ESOP
VC2: Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng tiếp tục làm Trưởng BKS từ 10.6.2024
VC2: Ông Nguyễn Thanh Tuyên tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT từ 10.6.2024
VC2: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
VC2: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VC2: 10.6.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VC2: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ 30 triệu cp
VC2: Nghị quyết HĐQT thông qua thoái vốn tại VINA2 Sài Gòn
VC2: Cổ phiếu bị kiểm soát từ 6.5.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.