MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VC2 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VC2 Nguyễn Thanh Tuyên Chủ tịch HĐQT      500,000    03/07/2022  01/08/2022      01/08/2022    0.00  
VC2 Nguyễn Thị Thanh Hằng Thành viên BKS      13,600    6,600  20/03/2022  18/04/2022    6,600  24/03/2022  7,000  0.01  
VC2 Tạ Thị Dinh Người được ủy quyền công bố thông tin      515,000    515,000  10/03/2022  07/04/2022    515,000  17/03/2022    0.00  
VC2 Nguyễn Thị Thanh Hằng Thành viên BKS      17,100    10,000  03/01/2022  27/01/2022    3,500  27/01/2022  13,600  0.03  
VC2 Nguyễn Cường Phó Tổng GĐ      9,534    9,000  27/12/2021  25/01/2022    9,000  04/01/2022  534  0.00  
VC2 Nguyễn Văn Chính Phó Tổng GĐ      23,967    22,000  19/12/2021  17/01/2022    22,000  20/12/2021  1,967  0.00  
VC2 Đỗ Thị Minh       1,014,570            500,000  16/09/2021  514,570  1.09  
VC2 Đỗ Thị Minh       1,514,270            499,700  07/09/2021  1,014,570  2.15  
VC2 Công ty Cổ phần Đầu tư MST       1,072,200          1,070,200    06/09/2021  2,142,400  4.54  
VC2 Công ty Cổ phần Đầu tư MST       3,600,000    05/09/2021  08/09/2021  3,600,000    08/09/2021  3,600,000  7.63  
VC2 Công ty Cổ phần Đầu tư MST       3,600,000    05/09/2021  04/10/2021  1,072,200    05/09/2021  1,072,200  2.27  
VC2 Đỗ Trọng Huân Phó Tổng GĐ      24,875    23,000  05/08/2021  02/09/2021    23,000  30/08/2021  1,875  0.00  
VC2 Nguyễn Quang Lân       983,392            817,700  29/07/2021  165,692  0.35  
VC2 Đỗ Thị Minh       2,019,970            457,900  25/07/2021  1,562,070  3.31  
VC2 Đỗ Thị Minh       2,837,070            817,100  22/07/2021  2,019,970  4.28  
VC2 Nguyễn Quang Lân       2,083,392            1,100,000  19/07/2021  983,392  2.08  
VC2 Nguyễn Quang Lân       3,583,392            1,500,000  14/07/2021  2,083,392  4.41  
VC2 Đỗ Hướng Đạo       1,212,900            1,212,900  11/07/2021    0.00  
VC2 Nguyễn Thành Dung       890,500            890,500  08/07/2021    0.00  
VC2 Đỗ Hướng Đạo       387,900          825,000    30/12/2019  1,212,900  2.57  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.