MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 14/03/2024, 00:00
VBC

 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (HNX)

Giá hiện tại: VBC 22.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VBC: 25.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBC của CTCP Nhựa Bao bì Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh – Số 18, đường Phong Định Cảng, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

 

Theo HNX

Các tin khác
VBC: 24.5.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2023 (1.800 đ/cp)
VBC: 27.5.2024, chốt DS trả cổ tức năm 2023 (1.800 đ/cp)
VBC: Nghị quyết HĐQT thông qua trả cổ tức năm 2023 (1.800 đ/cp)
VBC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
VBC: 26.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VBC: Báo cáo thường niên 2023
VBC: 25.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
VBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
VBC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2024
VBC: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.