MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 14/10/2021, 10:11
VBC

 Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (HNX)

Giá hiện tại: VBC 18.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VBC: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings đã bán 1.840.219 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
- Mã chứng khoán: VBC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.840.219 CP (tỷ lệ 24,54%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Đỗ Huy Cường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.840.219 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.840.219 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/10/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/10/2021.


Theo HNX

Các tin khác
VBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
VBC: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà nội
VBC: 25.5.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800 đ/cp)
VBC: 25.5.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.800 đ/cp)
VBC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt
VBC: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
VBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
VBC: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
VBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VBC: Đơn từ nhiệm ông Phạm Đỗ Huy Cường
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.