MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 08/03/2023, 16:48
UPH

 CTCP Dược phẩm TW25 (UpCOM)

Giá hiện tại: UPH 10.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
UPH: Nghị quyết HĐQT v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023

.

 


Theo HNX

Các tin khác
UPH: Nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Khái
UPH: Thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
UPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
UPH: Nhận được Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát
UPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về các giao dịch với bên liên quan
UPH: 25.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
UPH: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
UPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
UPH: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%
UPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.